elektronski upis
06.02.2017.

VAKCINACIJA U OSNOVNOJ ŠKOLI

Koje su vakcine obavezne u osnovnoj školi? Do polaska u osnovnu školu vaše dete već je trebalo da dobije više vakcina. To je, pored ostalog,... više

kazne
06.02.2017.

VASPITNE MERE I KAZNE

U zavisnosti od stepena prekršaja, zavisi i težina kazne. Kazne su u Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja krštene kao vaspitne... više

05.02.2017.

PROSVETNI SAVETNIK

Rad prosvetnog savetnika usko je vezan za nastavu. Prosvestni savetnik kontroliše i procenjuje: Kvalitet nastave; Koliko nastavnici poznaju ... više

05.02.2017.

STIPENDIJE

PRAVO NA UČENIČKU STIPENDIJU, prema Zakonu o učeničkom i studentskom standardu, NEMAJU UČENICI OSNOVNIH ŠKOLA U SRBIJI. Pravo na stipendiju ... više

besplatne udžbenike
04.02.2017.

BESPLATNI UDŽBENICI

Pravo na besplatne udžbenike od školske 2016/17. godine imaju samo učenici iz socijalno/materijalno ugroženih porodica. To su deca iz hranit... više

prosvetna inspekcija
04.02.2017.

PROSVETNA INSPEKCIJA

Prosvetna inspekcija nadzire rad škola i proverava da li je u njima sve u skladu sa propisima iz oblasti obrazovanja ili vaspitanja. Inspekc... više

04.02.2017.

UČENIČKI PARLAMENT

U poslednja dva razreda osnovne škole organizuje se učenički parlament. Učenički parlament ima pravo i obavezu da: Daje mišljenja i predloga... više

03.02.2017.

PRIJAVA KRŠENJA PRAVA

Prijavu je moguće podneti: Direktoru škole; Prosvetnoj inspekciji; Ministarstvu prosvete. Prijava direktoru škole Rok za podnošenje prijave ... više

03.02.2017.

PRAVA UČENIKA

Svako dete ima pravo na obrazovanje pod jednakim uslovima, a škola je u obavezi da to omogući. Tokom školovanja, deca imaju svoja prava koja... više

01.02.2017.

Autizam u Srbiji

Za Milana Prodanovića iz Beograda svaki novi dan isti je kao prethodni. Svakog dana on desetogodišnjeg sina Vuka iznova mora da uči stvarima... više