PROSVETNI SAVETNIK

Rad prosvetnog savetnika usko je vezan za nastavu.

Prosvestni savetnik kontroliše i procenjuje:

  • Kvalitet nastave;
  • Koliko nastavnici poznaju materiju koju predaju;
  • Kako nastavnici ispituju i ocenjuju;

Prosvetni savetnik, takođe, može da prisustvuje nastavi kako bi procenio kako nastavnik predaje i kako ocenjuje.

Prosvetni savetnik je ovlašćen da:

  • Prisustvuje nastavi, sednicama nastavničkog veća, saveta roditelja;
  • Razgovara sa osobama koje su tražile pomoć, kao i sa onima na koje se pritužbe odnose;
  • Da pregleda pisane zadatke, kontrolne vežbe, domaće zadatke, zapisnike sa sednica saveta roditelja i organa upravljanja škole…

Prosvetnom savetniku obraćate se kad mislite da je vaše dete oštećeno u vezi sa nekim segmentom nastave, bilo da mislite da određeni nastavnik ne ume da objasni ono što predaje, ili da je vaše dete oštetio pri ocenjivanju, da ne drži dopunsku i dodatnu nastavu …

KAKO SE OBRATITI PROSVETNOM SAVETNIKU

Najbolje je obratiti mu se pisanom prijavom, mada je to moguće uraditi i telefonom. Prosvetnog savetnika obavestite o problemu navodeći što je moguće više detalja kako bi lakše mogao da stekne sliku o problemu.

Prosvetni savetnik reagovaće samo ako, na osnovu onoga što zna, proceni da postoji sumnja da je rad nekog nastavnika nestručan i nepedagoški. Ako postupi po prijavi, prosvetni savetnik dužan je da vas obavesti o rezultatima nadzora.

Kontakti Školske uprave Beograd su:

011 / 3806 – 916

011 / 2402 – 190

011 / 2401 – 911

subeograd@mpn.gov.rs

Zahumska 14, Zvezdara.

14 komentara

Ostavi komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Polja označena sa * su obavezna.