PRIJAVA KRŠENJA PRAVA

Prijavu je moguće podneti:

  • Direktoru škole;
  • Prosvetnoj inspekciji;
  • Ministarstvu prosvete.

Prijava direktoru škole

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana kada se slučaj dogodio.

Direktor je dužan da prijavu razmotri i da po njoj reaguje u roku do 15 dana od datuma prijema.

Prijava prosvetnoj inspekciji

Podnosi se ako direktor ne postupi po prethodnoj prijavi, ili ako niste zadovoljni njegovom odlukom.

Prijavu inspekciji možete da podneste i nezavisno do toga da li ste slučaj prijavili direktoru.

Prijava Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Ako ništa od prethodno navedenog ne uspe, pod određenim uslovima, možete zahtevom za zaštitu prava učenika da pokretene poseban postupak pred Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Rok za podnošenje ovog zahteva je osam dana od dana kada ste saznali da su povređena vaša i prava vašeg deteta.

To je, dakle, osam dana od dana kada direktor saopšti šta je preduzeo povodom vaše prijave.

Ukoliko Ministarstvo oceni da je vaš zahtev osnovan, dužan je da u roku od osam dana od dana prijema zahteva upozori školu i odredi joj primeren rok za otklanjanje povrede zakona. Ako škola ne postupi po upozorenju, odluku o vašem zahtevu doneće Ministarstvo.

26 komentara

Ostavi komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Polja označena sa * su obavezna.