28.02.2017.

BONTON ZA UČENIKE

Škola je mesto na kojem provodiš veliki deo dana. Ona nije bauk. U njoj učiš stvari koje će ti biti korisne u životu, ali se u njoj i družiš... više

13.02.2017.

OBAVEZE UČENIKA

Baš kao što uživaju određena prava, učenici imaju i određene obaveze.  Samim tim, snose i odgovornost za nepoštovanje obaveza, ali i za mogu... više

08.02.2017.

OFTALMOLOŠKI PREGLEDI

Pregled kod oftalmologa – očnog lekara – jedan je onih koji je obavezan za upis deteta u osnovnu školu. Oftalmolog će vaše dete ... više

06.02.2017.

BONTON ZA NASTAVNIKE

Dobar nastavnik nije onaj koji samo ume dobro da prenese znanje učenicima. Dobar je onaj koji svojim primerom pokazuje đacima kako treba da ... više

06.02.2017.

OSIGURANJE UČENIKA

Osiguranje u školi nije obavezno. Škola sklapa ugovor sa osiguravajućom kućom, a na vama je da odlučite da li ćete da osigurate vaše dete. U... više