06.02.2017.

BONTON ZA NASTAVNIKE

Dobar nastavnik nije onaj koji samo ume dobro da prenese znanje učenicima. Dobar je onaj koji svojim primerom pokazuje đacima kako treba da ... više

06.02.2017.

OSIGURANJE UČENIKA

Osiguranje u školi nije obavezno. Škola sklapa ugovor sa osiguravajućom kućom, a na vama je da odlučite da li ćete da osigurate vaše dete. U... više

06.02.2017.

BEZBEDNOST NA INTERNETU

Nasilje u virtuelnom svetu sve je prisutnije. Razvoj tehnologija omogućio je nasilnicima da svoje žrtve maltretiraju i preko mobilnih telefo... više

06.02.2017.

NESTANAK DECE

U slučaju NESTANKA DETETA ODMAH uradite sledeće: OBRATITE SE NAJBLIŽOJ POLICIJSKOJ STANICI ILI NA TELEFON 192 PRIPREMITE SE DA DOSTAVITE SLE... više

06.02.2017.

ODGOVORNOST UČENIKA

Kao što imaju obaveze, učenici u školi imaju i određene odgovornosti, pre svega za ispunjavanje svojih obaveza. Oni su, međutim, odgovorni i... više

06.02.2017.

VAKCINACIJA U OSNOVNOJ ŠKOLI

Koje su vakcine obavezne u osnovnoj školi? Do polaska u osnovnu školu vaše dete već je trebalo da dobije više vakcina. To je, pored ostalog,... više

kazne
06.02.2017.

VASPITNE MERE I KAZNE

U zavisnosti od stepena prekršaja, zavisi i težina kazne. Kazne su u Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja krštene kao vaspitne... više

05.02.2017.

PROSVETNI SAVETNIK

Rad prosvetnog savetnika usko je vezan za nastavu. Prosvestni savetnik kontroliše i procenjuje: Kvalitet nastave; Koliko nastavnici poznaju ... više