Kategorija: PRAVA UČENIKA

05.02.2017.

PROSVETNI SAVETNIK

Rad prosvetnog savetnika usko je vezan za nastavu. Prosvestni savetnik kontroliše i procenjuje: Kvalitet nastave; Koliko nastavnici poznaju ... više

prosvetna inspekcija
04.02.2017.

PROSVETNA INSPEKCIJA

Prosvetna inspekcija nadzire rad škola i proverava da li je u njima sve u skladu sa propisima iz oblasti obrazovanja ili vaspitanja. Inspekc... više

04.02.2017.

UČENIČKI PARLAMENT

U poslednja dva razreda osnovne škole organizuje se učenički parlament. Učenički parlament ima pravo i obavezu da: Daje mišljenja i predloga... više

03.02.2017.

PRIJAVA KRŠENJA PRAVA

Prijavu je moguće podneti: Direktoru škole; Prosvetnoj inspekciji; Ministarstvu prosvete. Prijava direktoru škole Rok za podnošenje prijave ... više

03.02.2017.

PRAVA UČENIKA

Svako dete ima pravo na obrazovanje pod jednakim uslovima, a škola je u obavezi da to omogući. Tokom školovanja, deca imaju svoja prava koja... više