besplatne udžbenike

BESPLATNI UDŽBENICI

Pravo na besplatne udžbenike ima nekoliko kategorija učenika.

Prema Odluci Vlade Srbije besplatni udžbenici sleduju:

  • učenicima iz socijalno/materijalno ugroženih porodica (primaoci novčane socijalne pomoći);
  • đacima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom koji osnovno obrazovanje stiču po individualnom obrazovnom planu, kao i oni koji obrazovanje ne stiču po individualnom planu ali imaju potrebu za prilagođavanjem (uvećan font, Brajevo pismo, elektronski format);
  • učenicima koji su treće dete ili svako naredno rođeno dete, ako su starija deca u sistemu obrazovanja Republike Srbije.

Može, ali i ne mora

Odluku o tome ko će tačno imati pravo na besplatne udžbenike svake godine dodnosi Vlada Srbije. Njome se predviđa i koji će udžbenici biti obuhvaćeni ovim programom u narednoj školskoj godini. Odluka se donosi u skladu sa, kako se navodi u Zakonu o udžbenicima, „raspoloživim sredstvima budžeta Republike Srbije“. Zakonom je, naime, predviđeno da „Vlada može da donese“ ovu odluku, ali ne i da mora to da uradi…

Roditelji odnosno staratelji školama šalju prijave za besplatne udžbenike uz odgovarajuće dokaze da deca zaista imaju pravo na njih. 

Od odluke Vlade Srbije, međutim, zavisi koji će udžbenici i za koji razred biti deljeni besplatno, kao i uslovi i kriterijumi na osnovu kojih učenik dobija besplatne udžbenike.

3 komentara

Ostavi komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Polja označena sa * su obavezna.