prosvetna inspekcija

PROSVETNA INSPEKCIJA

Prosvetna inspekcija nadzire rad škola i proverava da li je u njima sve u skladu sa propisima iz oblasti obrazovanja ili vaspitanja.

Inspekcijski nadzor može biti:

 • redovan (najmanje jednom godišnje),
 • vanredni (po prijavi) i
 • kontrolni.

Prosvetni inspektor KONTROLIŠE:

 • Da li škola ispunjava uslove za rad, odnosno da li ima propisani prostor, opremu i nastavna sredstva, kao i nastavnike, vaspitače i stručne saradnike zaposlene na neodređeno vreme;
 • Upis u škole – koji može i da poništi ukoliko je sproveden mimo zakona;
 • Zaštitu prava deteta i učenika, roditelja, odnosno staratelja i zaposlenih;
 • Poštovanje prava i obaveza zaposlenih, učenika i njihovih roditelja, odnosno staratelja;
 • Zaštitu dece i zaposlenih od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja, stranačkog organizovanja i delovanja u školi;
 • Ispunjenost uslova za završni ispit – maturu;
 • Izdavanje diploma na kraju školovanja.

Prosvetni inspektor NE KONTROLIŠE:

 • Kvalitet nastave isptivanja i ocenjivanja – to je posao prosvetnog savetnika.

PRIJAVE PROSVETNOJ INSPEKCIJI

 • Prijave se podnose opštinskoj ili gradskoj inspekciji na teritoriji opštine ili grada.
 • Najbolji način je prijavu poslati poštom ili je doneti lično u prosvetnu inspekciju.

Prosvetna inspekcija Beograda nalazi se na adresi Kraljice Marije 1/XVIII; Tel: 7157-084 i 7157-832

E-mail: obrazovanje@beograd.gov.rs

SADRŽAJ PRIJAVE:

 • O kojoj je školi reč;
 • U čemu je problem, opišite šta se dogodilo, što jednostavnije i preciznije;
 • Priložite dokaze, ako ih imate;
 • Navedite sve podatke za koje mislite da mogu da budu značajni;
 • Ostavite podatke na osnovu kojih će inspekcija moći da vas kontaktira

(za anonimne prijave i prijave telefonom, odnosno mejlom, inspekcija sama procenjuje da li će da reaguje. Ukoliko se prijava odnosi na slučaj nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja praksa inspekcije je da proveri svaku informaciju).

Prosvetna inspekcija ima rok od dva meseca od dana podnošenja prijave da ispita navode iz nje i donese odgovarajuće zaključke i odluku.

Tokom postupka, škola je dužna da inspektoru omogući nesmetan rad i da mu pruži sve vrste pomoći koju on zatraži.

Prosvetni inspektor mora da vas, kao podnosioce prijave, pisanim putem obavesti šta je utvrdio, pod uslovom da ste ostavili vaš kontakt. Nema obavezu da vam dostavi  zapisnik o kontroli, niti rešenje, ukoliko je došlo do njega.

PRITUŽBE NA RAD INSPEKTORA

Ako niste zadovoljni ponašanjem opštinskog ili gradskog inspektora, možete da podnesete pritužbu republičkoj prosvetnoj inspekciji. Pritužbu na ponašanje republičkog inspektora podnosite ministru prosvete.

Pritužba se podnosi u pisаnoj formi. U njoj navedite:

Šta se, gde i kada desilo;

Ime i prezime inspektora

Osnovne podatke o sebi (ime, prezime, kontakt adresa i/ili telefon).

Republička inspekcija, odnosno ministar, moraju da odgovore u roku od 15 dana, ali samo ako ste u pritužbi napisali da zahtevate ili očekujete odgovor (neophodno navesti).

40 komentara

Ostavi komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Polja označena sa * su obavezna.